Thaann-engineering is sinds 1999 gespecialiseerd in het buiten dienst stellen van boven- en ondergrondse opslag- en stookolietanks, dit steeds volgens de geldende wetgeving met de best-beschikbare-milieuvriendelijke-techniek.

 

Service

 

Buiten dienst stellen van ondergrondse opslag- en mazouttanks :
Na reiniging en verwijdering van het afvalrestant kunnen de tanks ofwel verwijderd worden, ofwel ter plaatse blijven naargelang de ligging en de materiële mogelijkheid van de tank.
De tanks dewelke ter plaatse blijven, worden opgevuld met behulp van een 2-component INERT schuimsysteem volgens VLAREMII 6.5.5.5.
Buiten dienst stellen van bovengrondse mazouttanks (ook keldertanks):
deze worden na reiniging verwijderd met de best beschikbare middelen naargelang de ligging en omstandigheid.
Steeds worden alle nodige attesten afgeleverd, ook het verplichte attest van erkend tanktechnicus!

 

 

Zie www.condebo.be voor het verwerken van opgeschuimde tanks.

 
Polyurethaan is bijna overal in het hedendaagse leven terug te vinden; de stoel waar u op zit, het bed waar u in slaapt, het huis waar u in woont, de wagen waar u mee rijdt – al deze zaken en nog ontelbare andere dingen die u dagelijks gebruikt bevatten waarschijnlijk polyurethaan, zelfs kinderspeelgoed! 
Na de schuimreactie ongevaarlijk en INERT, dus uitermate geschikt voor het opvullen van ondergrondse stookolietanks. Meer info ivm PUR-schuim

Attesten van vroeger uitgevoerde neutralisatie verloren geraakt? Neem contact op 

Erkenningsnummer tanktechnicus

SV 04813 


FAQ - Veelgestelde vragen :

"Is het gebruikte schuim niet te licht zodat de behandelde tank kan naar boven komen ?"

Neen, ten eerste is een tank dewelke buiten dienst wordt gesteld bijna steeds een oude tank dewelke reeds jaren onder de grond zit. Hierdoor zit deze als het ware vastgezogen vergelijkbaar met een lege emmer die in de modder zit.

Hiervoor heb je ook een grote kracht nodig om hem los te wrikken. Bijkomend bewijs, de tank is tijdens zijn gebruik reeds vele malen leeg of bijna leeg geweest, soms voor langere perioden bv zomer en toch is de tank niet naar boven gekomen. Ten tweede heeft het schuim toch ook wel een gewicht en daarbovenop neemt het schuim vocht (en eventuele verontreinigingen) op zodat het gewicht toeneemt.

"Is een andere vulling niet beter (of goedkoper)?"

Neen, om een tank te vullen met zand of beton is in tegenstelling met schuim (camionette) zwaar materiaal nodig, vrachtwagen en eventueel extra (beton)pompen om het zand of beton in de tank te krijgen. Daardoor is het geheel veel omslachtiger, duurt langer. Dit maakt het geheel duurder en kans op beschadiging van oprit is bestaande.

"Indien de tank na het vullen om één of andere reden toch moet verwijderd worden, wat dan?"

Het schuim is achteraf vrij eenvoudig te verwijderen, hetzij manueel (versnijden en brokken afbreken) hetzij met hogedruk waterstraal (500bar en hoog debiet) waardoor de schuimstructuur volledig wordt verbroken. Er rest dan ook zeer weinig (gewicht) afval. In tegenstelling met zand of beton, waar er zeer veel gewicht aan afval ontstaat en het zeer omslachtig is om een brok beton van bv 5m³ te verpulveren.

"Wat met vloeibaar zand?"

Laat ons duidelijk zijn, vloeibaar zand bestaat niet (zand is een vaste stof), wel wordt dit soms verkocht. Doch dit betreft GEEN zand, maar een mengeling van vliegas en fijn zand, vliegas bevat zeer veel zware metalen, geeft het radioactief en giftig radon af en hoort thuis op een klasse I stort niet in Uw tank.

"Is er nog een ander schuim dat gebruikt wordt als alternatief voor poly-uretaanschuim?"

Ja, sommige concurrenten bieden "BIOlogisch"schuim - ureumformaldehydeschuim (UFschuim) aan. Gezien het bestanddeel ureum, ook gebruikt in meststoffen, mag het volgens de "bio"wetgeving de naam BIO gegeven worden, maar het grote deel  formaldehyde is wetenschappelijk bewezen mutageen en kankerverwekkend dit volgens de productfiche maar ook volgens OVAM - LNE!

Laat je niet misleiden door het BIO-label, wat initieel goede bedoelingen had wordt door handige bedrijven omzeilt en misbruikt om goedgelovige klanten hun producten te verkopen.

Dat formaldehyde schadelijk en kankerverwekkend is, is algemeen gekend de formaldehyde is één van de kankerverwekkende stoffen bijvoorbeeld in sigarettenrook dat zelfs in kleine concentraties schadelijk is bij passief roken, alle producten waar formaldehyde in wordt verwerkt staan één voor één op de verdachtenlijst voor verschillende soorten kanker zelfs in kleine hoeveelheden zoals in sigarettenrook, wierook en geurmiddelen, spaanderplaten enz enz. Dan is enkele duizenden liter "biologisch"ureum-formaldehydeschuim een tikkende kankertijdbom. Concumentenorganisatie Testaankoop heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de schadelijke werking van formaldehyde in onze leefomgeving wat de ernst en gevolgen aantoont.

Sommigen bieden zelfs bio-afbreekbaar schuim aan, laat u niks wijsmaken, het schuim waarmee de tank dient te worden gevuld moet volgens de VLAREM wetgeving art 6.5.5.5 INERT zijn. Dit wil zeggen dat de eigenschappen van het schuim in de tijd niet mag veranderen. Indien het zogenoemde bio afbreekbaar schuim wel degelijk bio afbreekbaar is, wil dit zeggen dat het NIET inert is en dus niet volgens de geldende wetgeving 6.5.5.5. wat waarschijnlijk niet de bedoeling is.

Twee overduidelijke, overtuigende en wetenschappelijk onderbouwde redenen dat het bioschuim niet echt geschikt is om uw stookolietank te neutraliseren!

"Wat zijn de voordelen van het poly-uretaan schuim?"

 

1. Het is een compacte installatie dewelke in een bestelwagen is ingebouwd, hierdoor geen zware vrachtwagens op uw oprit, geen beschadiging van poorten, hekkens etc en een zeer goede toegankelijkheid bv in overdekte garages en andere lagere gebouwen.

2. De installatie is standaard met 50m slangen zodat vanaf de bestelwagen een tank 50m verderop nog kan gevuld worden.

3. Wij gebruiken 2 krachtige installaties dewelke 250m³ (250.000l) schuim per uur kunnen produceren. Het gaat dus snel en wij nemen niet veel van Uw kostbare tijd in beslag.

4. De procedure is explosieveilig en milieuvriendelijk immers het drijfgas is stikstof (80% van de door ons ingeademde lucht is stikstof) en tijdens de reactie komt CO2 vrij. Deze twee onschadelijke gassen vullen de tank zodat de tank zuurstofloos is en er geen explosiegevaar bestaat (dus uitermate geschikt voor het behandelen van benzinetanks), beide gassen zijn tevens ook voor ons milieu onschadelijk.

5. Wij kunnen ook tanks vullen via de vulleiding (zonder verwijderen van het mangat) wat onmogelijk is met de alternatieven van PU schuim.

 

 


Follow us


      


© Copyright buiten dienst stellen van stookolietanks.